Zmiana warty


Autor: Michał Rażniewski

15.11.2008. Nowym prezesem naszego stowarzyszenia jest Pani Joanna Ceglińska. Jest wychowanką Aesculapa. Odbyła tutaj kolejne kursy kadrowe i zdobyła stopień instruktora PZN. W ostatnich latach pracowała na stanowisku kierownika biura. Studiowała w Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze i zdobyła tytuł magistra ekonomii. Ukończyła również Podyplomowe Studium "Rachunkowość i Kontrola Finansowa".

Pierwszą osobą, która serdecznie uścisnęła jej rękę po wyborach była Teresa Rażniewska. Tu należy się wszystkim wyjaśnienie. Pani Teresa podczas swojego wystąpienia (i odczytywania obligatoryjnego sprawozdania kadencyjnego) na zebraniu odniosła się do historii i aktualnej sytuacji stowarzyszenia, przedstawiła osiągnięcia Aesculapa i Łysej Góry oraz swoje sugestie dotyczące rozwoju organizacji. Zakomunikowała, że podjęła decyzję o swojej oficjalnej rezygnacji z pracy i niekandydowaniu w wyborach. Rezygnację swą uzasadniła w następujący sposób, z właściwym sobie humorem: "mam już swoje lata, a i sytuacja rodzinna jest taka, że muszę poświęcić więcej czasu swojemu kochanemu mężowi Stasiowi, starszemu ode mnie o 9 lat".

Pani Teresa podziękowała wszystkim działaczom, pracownikom, uczniom i wychowankom za okazaną dużą pomoc w tworzeniu Szkoły Narciarskiej Aesculap. Podkreśliła z całą mocą, że bez tej pomocy, bez zaangażowania się w pracę społeczną na rzecz stowarzyszenia wielu, wielu ludzi niczego by tu nie było. To ZESPÓŁ ZAPALEŃCÓW, miłośników narciarstwa doprowadził do powstania mikrostacji w Górach Kaczawskich, a nie jedna, dwie osoby... Od zera, wbrew prześmiewcom, którzy akcję nazywali "nonsensowną". Naszemu państwu nie starcza środków na działania profilaktyczne. Nasze środowisko rozumiejąc to od dawna, wzięło sprawy w swoje ręce. Własnymi siłami wybudowało sobie ośrodek, w celu zapewnienia bezpiecznego szkolenia; ośrodka odległego od Jeleniej Góry o 10 km... Członkowie, dzieci i rodzice. Inżynierowie, znawcy ekonomii, trenerzy i instruktorzy...

Wiele ciepłych słów wypowiedziała pod adresem dawnego Zakładu Budowy Kopalń w Lubinie i jednego z ówczesnych dyrektorów Pana Ryszarda Janeczka, który wydatnie przyczynił się do unowocześnienia stacji. Znamiennym jest fakt włączenia się w budowę systemu sztucznego śnieżenia przedsiębiorstwa z innego regionu! A przecież o to chodzi. Łysa Góra dawno już przestała być lokalnym przedsięwzięciem. Przyjeżdżają tu obecnie ludzie z całej Polski. I co najważniejsze, należy podziękować właśnie WSZYSTKIM NARCIARZOM - TURYSTOM, którzy wybierali i wybierają nasz ośrodek, aby w nim wypocząć. Wiemy, że to oni - poprzez wykupienie biletów na wyciągi - są GŁÓWNYM SPONSOREM MIKROSTACJI. Dziękujemy z całego serca!

Michał Rażniewski


Podziękowanie

Szanowna Pani Tereso! Przez wiele lat pracowała Pani w Szkole Narciarskiej Aesculap. Tworząc ją od podstaw. Organizując życie naszej społeczności. Cały swój wolny czas poświęcając wychowaniu uczniów Szkoły. Wykonując swoje zadanie sumiennie, ofiarnie, z sercem. Zawsze myśląc o innych. Wyprzedzając ich potrzeby. Zarażając narciarstwem. Krzewiąc sport, promując zdrowy styl życia wśród swoich wychowanków, a przy okazji trochę ich dyscyplinując (te ostatnie jeszcze nigdy nie wyszło nikomu na złe). Dla nich właśnie powstała Łysa Góra? Stworzyła Pani (wraz z mężem) warunki do nauki jazdy na nartach i wypoczynku pokoleniom uczniów Aesculapa i mieszkańcom naszego miasta. W bezpiecznym miejscu, na łonie przyrody, w pięknych Górach Kaczawskich nad Jelenią Górą.

Dzisiaj, w dniu kiedy postanowiła Pani oddać swoim uczniom ster okrętu, którym dowodziła przez 38 lat, pragniemy Pani złożyć gorące podziękowania za to wszystko, co dla nas zrobiła i czego nas nauczyła. Byliśmy i jesteśmy częścią zespołu, który pod Pani kierownictwem zdobył cenne doświadczenia podczas wielu sezonów letnich i zimowych. Potrafiła Pani wymagać i egzekwować te wymagania, a jednocześnie zaszczepić w nas wiarę w sens poczynań. Tworzyła Pani dobrą, serdeczną atmosferę podczas rozlicznych działań; atmosferę pewności i bezpieczeństwa. Akceptowaliśmy wyznaczone cele. Dziękujemy za zaufanie okazane przy powierzaniu nam różnych funkcji. Mamy nadzieję, że nie zawiodła się Pani na nas do tej pory. Będziemy się starali ze wszystkich sił kontynuować Pani dzieło. Jesteśmy przy tym przekonani, że nadal będzie Pani uczestniczyła w życiu Aesculapa, będzie Pani wśród nas? Prosimy o radę i dzielenie się z nami swoją wiedzą. Prosimy o nieustanne spotkania na Łysej Górze.

Uczestnicy i Zarząd Szkoły Narciarskiej i Sudeckiego Klubu Sportowego Aesculap