Walne zebranie SITN

Zebranie

Dzisiaj (tj. 31.05.2014) odbyło się w Krakowie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Obrady toczyły się w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Akademii Górniczo Hutniczej. Przedstawiono sprawozdania, udzielono ustępującemu zarządowi absolutorium. Odbyły się wybory. Powołano zarząd na nową kadencję. Prezesem SITN ponownie została wybrana Zuzanna Podgórna. Zebranie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem odznaczeń: Honorowy Członek SITN oraz Honorowa Odznaka dla LSN (w uznaniu zaangażowania i wysiłku włożonego w rozwój narciarstwa od ponad 30 lat). Z przyjemnością informuję, że Aesculap znalazł się w gronie wyróżnionych. Uczestniczyłem w tym spotkaniu. Tak się złożyło całkiem przypadkiem, że był to ostatni dzień pracy w mojej szkole narciarskiej. Oto fotoreportaż z zebrania oraz seria zdjęć pokazujących Kraków tego dnia.Kraków

Po zebraniu nastąpił jak zwykle obowiązkowy spacer. Ilekroć jestem w Krakowie, udaję się do Sukiennic i nad Wisłę. Tym razem pobiegłem jeszcze dalej, aż na Kopiec Kościuszki. Oto zdjęcia, polecam gorąco widoczki Krakowa.Prezentacja multimedialna

Fot. Michał Rażniewski

Komentarze